Podstawową dziedziną działalności jest sporządzanie świadectw charakterystyki energetycznej budynków, lokali mieszklanych, lokali użytkowych i użyteczności publicznej, świadectwa charakterystyki energetycznej do projektów budowlanych.
Usługi polegają na oględzinach obiektu u klienta, zebraniu niezbędych danych i dokumentacji, a następnie opracowaniu wyników przeprowadzonych badań w formie świadectwa energetycznego.
Zapraszam do zapoznania się z cennikiem.

Świadectwo charakterystyki energetycznej

  Świadectwo energetyczne (zwane potocznie certyfikatem energetycznym) jest sporządzane na podstawie oceny energetycznej, polegającej na określeniu parametrów energetycznych - tj. obliczeniowego zapotrzebowania budynku na energię na cele centralnego ogrzewania, ciepłej wody, wentylacji i klimatyzacji, a w przypadku budynku użyteczności publicznej także oświetlenia. Podstawą do sporządzenia świadectwa jest dokumentacja techniczna lub jeśli dokumentacja techniczna jest niekompletna lub jej nie ma przeprowadza się inwentaryzację techniczno-budowlaną.
  Świadectwo energetyczne określa wartość rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną EP i energię końcową EK. Wyliczenia podane są w kWh/(m2·rok). Energia pierwotna uwzględnia straty powstające na etapie jej produkcji i przesyłaniu. Może być ona większa od końcowej, gdy nośnikiem ciepła jest np. prąd, gaz, węgiel lub mniejsza, gdy nośnikiem jest biomasa.


Zapraszam do współpracy developerów, firmy budowlane, biura projektowe i architektoniczne, zarządców nieruchomości, pośredników i agencje nieruchomości, wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe, notariuszy, osoby i firmy prowadzące nadzory budowlane - oferuję korzystne warunki wykonania świadectwa energetycznego.
Zapraszam do kontaktu.

KONTAKT
telefon

331 380 615Image: Francesco Marino / FreeDigitalPhotos.net


© 2015 PBSoft.info

 słowa kluczowe: świadectwo energetyczne, świadectwa energetyczne, certyfikat energetyczny, certyfikaty energetyczne, charakterystyka energetyczne, audyt energetyczny, paszport energetyczny, świadectwo charakterystyki energetycznej budynku

 obszar działania: śląskie, małopolskie, opolskie, Ruda Śląska, Mikołów, Łaziska, Zabrze, Gliwice, Bytom, Katowice, Świętochłowice, Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Będziń, Czeladź, Świerklaniec, Piekray Śląskie, reszta kraju po uzgodnieniu kosztów dojazdu